Blog

08/08/2017

Etkileyici Arayüz Tasarımı Yapımı

Arayüz tasarımı alanında, tasarım şablonları konusunda uzman bir profesyonel bulmak zordur. Kendini bu alanda yetiştirmek isteyen tasarımcılar, kendilerini sürekli geliştirecek yöntemleri bulmalı, öğrenme ve kendini güncelleme eğilimlerini asla kaybetmemelidirler. Arayüz tasarımı projesinde kullanılabilecek en etkili yöntemleri bilerek, çalıştığınız projeye uygulayabilirseniz, bu sizi diğer tasarımcılardan çok fazla öne çıkaracaktır.

Etkileyici site yapımında işinize yarayacak bir kaç noktaya değinmek isterim

Hedef kitleye göre tasarım?

Tasarımınızın çekici olması önemlidir. İnsanlara, ne satıyorsanız satın, ne hizmet veriyorsanız verin bunu estetik bir ortamda gerçekleştirmelisiniz. Bu ortam dijital olsa bile… Rakip takibi ve halihazırda övgüye layık görülmüş tasarımlar bu konuda size bir çıkış noktası sunabilir. Elbette deneyimi kopyalamanızı söylemiyoruz. Tasarımlarda belirli kilit noktaları vardır. Bu kilit noktaları iyi belirleyip, kullanıcının rahatını da gözeterek kendi ürün/hizmet gamınıza uyarlamanız yanlış bir yol olmayacaktır.

Hazırladığınız taslakları geri bildirim almak için potansiyel kullanıcılarınıza test ettirmeniz de büyük önem taşır. En sağlıklı geliştirme verileri bu sayede toplanabilir.

Arayüz Tasarımı (UI)’yla Kullanıcı Deneyimi (UX) Arasındaki Bağı Anlamak

Aslında arayüz tasarımı (UI) işin son düzlükteki vitrin aşamasıdır. İş bu aşamaya gelene kadarki kısımda da kullanıcı deneyimi (UX) söz sahibidir. Kullanıcı deneyimi (UX) tasarımcıları metin yazarlığı, site/uygulama haritası, ürün/hizmet hiyerarşisi, etkileşim, mimari, sınıflandırma ve tasarım ekibinin koordinasyonuyla ilgili konularda karar verir.

Toplanan veriler ışığında yol haritası çizilir ve arayüz tasarımı (UI) ekibinin işi başlar.UI ekibi çalışırken UX ekibinden gelen bilgiye güvenmeli ve bu bilgiye göre hareket etmelidir. UX kısmından gelen hiçbir ayrıntı gereksiz değildir.

Tutarsızlıktan Uzak ve Yalın Çalışın

Yalın bir tasarım uzun vadede her zaman yanınıza kâr kalır. İlk etapta da size hiçbir zararı dokunmaz. Hızın önem kazandığı bir çağda, insanların işini kolayca halledebildiği bir tasarım sunabilmek önemlidir. Bu sayede yüksek fiyat uygulamalarınıza rağmen bile tercih edilir kalabilirsiniz. Kullanıcının sitenizde veya uygulamanızda derine daldıkça sağda, solda veya köşelerde neyi görmek isteyebileceğini akıllıca tespit edip yönlendiriyor olmanız gerekir.

Grafik Tasarım Dinamiklerini Atlamayın

Grafik tasarım yaparken kullanılmakta olan font, yazı stili, renk, kontrast gibi tasarım elamanlarını göz ardı etmeyin.

Renk seçimi uzmanlık gerektiren bir konudur. Butonlar ve diğer bileşenlerle uyumlu haldeki renkler tasarımınızın değerini artıracaktır.

Diğer bir konu da; koyu renkler üzerinde bulunan öğeleri açık renklere göre daha iyi taşır. Öğelerinizi koyu alanlarda yoğunlaştırmaya çalışın.

Görsel Bir Hiyerarşi Oluşturun

Görselleriniz önemlidir. Önem derecesine göre; son gelişmeler, trendler ve en çok yorum yapılanlar gibi konulardaki öne çıkarmalar gibi görsel hiyerarşinizi oluştururken dikkate alabileceğiniz detaylardır.

İşbirliği Yapın

Grup çalışması daha eleştirel bir yaklaşım geliştirebilir. Bu sayede daha doğru bir tasarım oluşturabilirsiniz.

Her Şeyi Bir Potada Eritin

Arayüz tasarımı kolay bir uygulama değil. Birçok farklı disiplini ve datayı bir araya getirerek ilerlemek gerekiyor. Bununla birlikte ekip arasında kurulacak olan bağlantı da bir o kadar mühim. Özellikle kullanıcı deneyimi(UX) ile yaşanacak anlaşmazlıklar ve iletişimsizlikler ciddi problemlere neden olabilir.